ftH2O

« Back to Glossary Index

فوت آب (Foot of Water Column یا ftH2O) یک واحد فشار غیر رایج انگلیسی و آمریکایی است که معادل 2989.07 پاسکال می‌باشد. این واحد فشار در حال حاضر بیشتر در ایالات متحده آمریکا استفاده می شود، جایی که فوت foot و اینچ inch واحدهای استاندارد برای اندازه‌گیری فاصله می باشند. یک فوت آب از فشار هیدرواستاتیک ناشی از 1 فوت ستون آب در دمای 4 درجه سانتی گراد (39.2 درجه فارنهایت) به دست می آید. از مهم ترین کاربرد این واحد فشار می توان به اندازه‌گیری سطح مایعات در مخازن و اندازه‌گیری عمق سیالات مانند عمق آب دریا نام برد.

آب رایج‌ترین مایعی است که روی کره زمین یافت می‌شود و معمولاً چگالی مایعات دیگر نسب به چگالی آن سنجیده می‌شود. اگر وزن مخصوص یک مایع (نسبت چگالی یک مایع با آب) مشخص باشد، می توان محدوده ارتفاع مورد نیاز را به فوت ستون آب تبدیل کرد. بنابراین می توان به راحتی محدوده هیدرواستاتیکی صحیح برای تجهیز اندازه گیری سطح را انتخاب نمود.

این واحد فشار را با نمادهای (ftWC (Foot of Water Column و (ftWG (Foot of Water Gauge نیز نمایش می دهند. یک ftH2O در دمای 4 درجه سانتی گراد برابر است با:

0.0298907 bar
0.433528 psi
29.8907 mbar
2989.07 N/m2
2989.07 Pa
29.8907 hPa
2.98907 kPa
0.00298907 MPa
0.0304800 kg/cm2
304.800 mmH2O 4°C (39.2°F)
30.4800 cmH2O 4°C (39.2°F)
0.304800 mH2O 4°C (39.2°F)
12 inH2O 4°C (39.2°F)
1 ftWC 4°C (39.2°F)
1 ftWG 4°C (39.2°F)
22.4198 mmHg 0°C (32°F)
2.24198 cmHg 0°C (32°F)
0.882671 inHg 0°C (32°F)
22.4198 Torr
22419.8 mTorr
0.0294998 atm
0.0304800 at
62.4280 psf
30.4800 g/cm2