inHg

« Back to Glossary Index

اینچ جیوه (inHg یا Inch of Mercury) یک واحد اندازه‌گیری فشار در بریتانیا و آمریکا است. البته این واحد فشار دیگر چندان در انگلستان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بیشتر با واحدهای متریک mmHg و mbar جایگزین شده است. با این حال، هنوز هم به طور گسترده‌ایی در ایالات متحده آمریکا به ویژه برای اهداف هواشناسی هنگام اندازه‌گیری فشار اتمسفر (Atmospheric Pressure) استفاده می شود. 1 اینچ جیوه معادل فشاری است که در دمای 0 (C°) توسط ستونی از جیوه با چگالی 13,595.1 (kg/m3) و تحت شتاب گرانش 9.80665 (m/s2) اعمال می شود. بنابراین یک Inch of Mercury در دمای 0 درجه سلسیوس (32 درجه فارنهایت) برابر با 3386.39 (Pa) پاسکال می باشد.

یک inHg برابر است با:

0.0338639 bar
0.491154 psi
33.8639 mbar
3386.39 N/m2
3386.39 Pa
33.8639 hPa
3.38639 kPa
0.00338639 MPa