Compound

« Back to Glossary Index

یک ترانسمیتر فشار Compound یا ترکیبی، امکان اندازه‌گیری فشارهای مثبت و منفی (Vacuum) را به طور همزمان فراهم می کند. مرجع فشار Reference Pressure در ترانسمیتر فشار Compound از نوع Gauge می باشد. در بسیاری از کاربرد ها (Application)، فشار منفی و مثبت باید همزمان کنترل شوند. به طور مثال تخلیه کردن مواد داخل یک مخزن با فشار وکیوم حدود 1- بار و مجدداً پر کردن آن توسط یک پمپ با فشار 10 بار. در این مثال بهترین راه حل ترکیب هر دو بازه فشار در یک تجهیز اندازه‌گیری فشار است. با فرض اینکه خروجی ترانسمیتر فشار 20 – 4 میلی آمپر باشد، 4 میلی آمپر برابر با 1- bar و 20 میلی آمپر برابر با 10 bar است. از دیگر کاربردهای ترانسمتر فشار ترکیبی می توان به HVAC/R، کمپرسورهای صنعتی و پمپ های آب اشاره نمود.