Pressure Transmitter

« Back to Glossary Index

ترانسمیتر فشار Pressure Transmitter یک تجهیز اندازه‌گیری فشار است که دارای سیگنال خروجی تقویت‌شده غالباً از نوع 20 – 4 میلی آمپر (mA) می باشد. در واقع ترانسمیتر فشار خروجی تقویت‌نشده Low level یک ترانسدیوسر فشار را به یک سیگنال تقویت‌شده High level تبدیل می کند. بنابراین می توان سیگنال خروجی آن را بدون تلفات و افت کیفیت به مسافت های طولانی تری نسبت ترانسدیوسر فشار ارسال نمود.

رایج ترین نمونه از سیگنال خروجی ترانسمیتر، خروجی لوپ جریانی 20 – 4 mA می باشد. اما سیگنال‌های خروجی ولتاژی تقویت‌شده مانند 5 – 0 یا 10 – 0 VDC نیز گاهاً توسط برخی از سازندگان در دسته Transmitter طبقه بندی می شوند. به ویژه در مواردی که خروجی جریانی و ولتاژی برای یک سری یا یک نوع کالا مشخص می شوند. انواع خروجی جریانی Current Output یک Pressure Transmitter که احتمالاً با آنها روبرو خواهید شد عبارتند از:

4 … 20 mA (2 wire)
4 … 20 mA (3 wire)
0 … 20 mA (3 wire)