Brand

« Back to Glossary Index

Brand، نام تجاری یا نمادی است که محصولات (Series / Product) یک تولید کننده را از سایر محصولات موجود در بازار متمایز می کند. مانند برند های آتونیکس Autonics، ویکا WIKA، روزمونت ROSEMOUNT و غیره.