Pressure Transducer

« Back to Glossary Index

ترانسدیوسر فشار یا Pressure Transducer تجهیزی است که کمیت فیزیکی فشار (فشار ورودی) را به یک سیگنال خروجی Output Signal تبدیل می کند. به طور کلی خروجی یک Pressure Transducer به دو صورت میلی ولت Millivolt و ولتاژی Voltage می باشد. بنابراین ترانسدیوسرهای فشار به دوسته زیر تقسیم می شوند.

Millivolt Output Pressure Transducers
Voltage Output Pressure Transducers