Voltage Output Pressure Transducer

« Back to Glossary Index

ترانسدیوسر فشار ولتاژی Voltage Output Pressure Transducer دارای یک مدار داخلی به نام Signal Conditioning یا Signal Amplification نیز می باشد. بنابراین می تواند خروجی ولتاژی با سطح ولتاژ بسیار بالاتری نسب به ترانسدیوسر فشار میلی ولت (Millivolt Output Pressure Transducer) ارائه دهد. همین امر باعث می شود که حساسیت کمتری در برابر نویز داشته باشد و بتوان از آن در محیط های خشن تر صنعتی و فواصل دورتری نسب به پنل استفاده نمود. برخی از این سیگنال ها عبارتند از:

Voltage Output Pressure Transducer: 0 – 5 VDC, 0 – 10 VDC, 0.5 – 4.5 VDC Ratiometric, 0.5 – 4.5 VDC Non-ratiometric