Unidirectional

« Back to Glossary Index

دیافراگم یک سنسور فشار دیفرانسیل Unidirectional یک طرفه (یک جهته) تنها قادر به حرکت در جهت مثبت می باشد. در نتیجه این سنسور فشار فقط می تواند اختلاف فشارهای مثبت را اندازه‌گیری کند. از ترانسمیتر فشار Unidirectional در بسیاری از کاربردهای HVAC مانند اندازه‌گیری فشار استاتیک داکت، اندازه‌گیری فلو و نظارت بر فیلترها استفاده می شود. به طور مثال برای تشخیص زمان تعویض فیلتر هوا، پورت فشار بالا به مسیر ورودی هوا و پورت فشار پایین به مسیر خروجی هوا متصل می گردد. چنانچه اختلاف فشار میان دو سر فیلتر بیشتر از میزان مورد نظر باشد، باید فیلتر را تعویض نمود. بنابراین سنسور فشار دیفرانسیل یک جهته در کاربردهایی استفاده می شود که جهت عبور سیال مشخص است و انتظار نمی رود که تغییری کند. اگر جهت جریان سیال معکوس شود، سنسور خارج از محدوده فشار کاری خود قرار می گیرد. این امر می تواند منجر به انحراف دائمی دیافراگم و خرابی سنسور گردد. به طور مثال:

Pressure Range: 0 – 100 psi