psic

« Back to Glossary Index

منظور از psic، در واقع واحد فشار پوند بر اینچ مربع (psi) است که معمولا برای یک سنسور فشار گیج ترکیبی استفاده می شود. یک سنسور فشار Gauge با محدوده فشار ترکیبی (Compound Pressure Range)، قادر به اندازه‌گیری فشارهای مثبت و منفی (بالاتر و پایین تر از فشار اتمسفر) می باشد. از جمله کاربرد این دسته از سنسورهای فشار می توان به اتوکلاو (Autoclave)، فرآیند استریلیزاسیون (sterilization) و بوستر پمپ (Booster Pump) اشاره نمود.

به طور مثال محدوده فشار یک سنسور فشار گیج ترکیبی اتوکلاو عبارتست از:

Pressure Range: -14.7 ~ 58 psic (Pounds per square inch compound) = -1 ~ 4 bar