Millivolt Output Pressure Transducer

« Back to Glossary Index

همانطور که از نام Millivolt Output Pressure Transducer پیداست، خروجی این نوع ترانسدیوسر فشار از نوع میلی ولت (mV) است. و این خروجی متناسب با منبع تغذیه Power Supply می باشد. به طور مثال یک منبع تغذیه 5VDC با سیگنال خروجی 10mV/V، خروجی 0 تا 50mV را برای سنسور تولید می کند. سنسورهای Strain Gauge قدیمی قادر به تولید سیگنال‌های خروجی 3-2 mV/V هستند. در حالیکه امروزه سنسورهای MEMS می توانند سیگنال خروجی خطی حدوداً 20mV/V را نیز تولید کنند. هر گونه تغییر در فشار با اندازه‌گیری تغییرات کوچک در این ولتاژ مشخص می شود که حاصل از تغییرات اندک مقاومت (حدود %0.1) در خود استرین گیج هاست. برخی از رایج ترین سیگنال‌های خروجی mV/V برای این دسته از ترانسدیوسرهای فشار عبارتند از:

Millivolt Output Pressure Transducer: 2 mV/V, 2.5 mV/V, 3 mV/V, 3.33 mV/V, 20 mV/V