Bidirectional

« Back to Glossary Index

دیافراگم یک سنسور فشار دیفرانسیل Bidirectional دو طرفه (دو جهته) قادر به حرکت در هر دو جهت مثبت و منفی می باشد. در نتیجه این سنسور فشار می تواند همزمان اختلاف فشارهای مثبت و منفی را اندازه‌گیری کند. معمولاً ترانسمیتر فشار Bidirectional برای کنترل و نظارت بر فشار اتاق های تحت فشار (مانند اتاق عمل بیمارستان، اتاق‌ ایزوله، داروخانه‌ و ویواریوم‌) به کار می رود. جایی که به منظور حفظ محیط از هر گونه آلودگی، نیاز به ایجاد یک اختلاف فشار مثبت میان اتاق و فضای اطراف آن می باشد. بنابراین در چنین کاربردهایی معمولاً پورت فشار بالای سنسور به اتاق تحت حفاظت و پورت فشار پایین آن به فضای اطراف اتاق مانند راهرو یا خارج از ساختمان متصل می گردد.

به طور کلی سنسور فشار دیفرانسیل دو جهته در کاربردهایی استفاده می شود که ممکن است جهت عبور سیال به هر دلیلی تغییر کند. در این صورت سنسور کماکان در محدوده فشار کاری خود قرار دارد و اندازه‌گیری فشار به درستی صورت می پذیرد. به طور مثال:

Pressure Range: ± 50 psi