محدوده دمای سنسور فشار

دما در سنسور فشار (انواع دما از حمل تا دمای عملیات)

فشار و دما از جمله مهترین و پرکاربرد ترین کیمت ها در بسیاری از فرآیند های صنعتی می باشند. از آنجایی که دما تاثیر بسیار زیادی در عملکرد ...

ادامه مطلب

درستی و دقت

دقت و درستی در ترانسمیتر فشار (نحوه اندازه گیری و توضیح عوامل مختلف)

مطابق با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) دقت و درستی ترانسمیتر فشار (Accuracy) بیانگر حداکثر انحراف مثبت یا منفی از منحنی مشخصه ای...

ادامه مطلب